หน้าหลัก

RMS2012

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับ

 

  ผู้อำนวยการวิทยาลัย

  

     นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์กำลังคนอาชีวฯ

สอศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กบข.

ราคาน้ำมัน

 

 

   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2557ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์  สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

 

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,084 ตรม. จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีทางอิเล็ทรอนิกส์ ราคากลาง 9,106,587.36 บาท

 

 

 

 

 

 กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)ได้จัดการเรียน การสอน 3 ระบบคือ 1.ระบบปกติ  2.ระบบทวิภาคี 3.ระบบเทียบโอนฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 

 

ผลงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

รางวัลTHAILAND ENERGY
AWARDS 2013

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคได้รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ผลงาน
และได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบการประกวดระดับชาติ รวม 11 ผลงาน ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในภาคตะวันออก

 

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะผู้บริหารและครูอาจารย์จากกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันมอบสิ่งของและถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขต ต.เสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา โดยการนำของ นางฐิติมา ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายก (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และข้าราชการในจังหวัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

 

 

Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งศูนย์ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน(Fix it Cente)ให้บริการเคลื่อนย้ายสิ่งของ ตัดไฟฟ้า ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

ด้วยรักและห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครู - อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) เตรียมบรรจุสิ่งของจำนวน 580 ชุด สำหรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

 

 

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม

การจัดกิจกรรม การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2556 ณ ค่ายลูกเสือฉิมกุล อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

 

 

แสดงมุฑิตาจิต ครูประสงค์ ธรรมเจริญ

ขอแสดงมุฑิตาจิต ครูประสงค์ ธรรมเจริญ อาจารย์ประแผนกช่างยนต์ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556

 

 

 

อบรมเชิงปฎิบัติการ RMS2012

วิทยาลัยฯได้นำระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษา RMS2012 มาใช้ และจัดอบรมการใช้โปรแกรมดังกล่าว ให้แกครู อาจารย์และเจ้าหน้าท เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมกาญจนวัฒน์

 

 

 

ข่าวการศึกษา