Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมรัก  ภาชีทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

 
 

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

ครูสกล มากตัน

ครูบุญชัย  แช่มภูธร

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา