Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

นางภาณัททกา  วงษากิตติกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

 


  

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แฟ้มสะสมงานของครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

ครูสกล มากตัน

ครูบุญชัย  แช่มภูธร

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา