Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมรัก  ภาชีทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา/สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-     สาขางานยานยนต์

123

67

55

245

-     สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

-

-

6

6

-     สาขางานเครื่องมือกล

43

30

38

111

-     สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

22

6

5

33

-     สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

17

6

5

28

-     สาขางานเชื่อมโลหะ

-

10

4

14

-     สาขางานไฟฟ้ากำลัง

27

14

28

69

-     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

8

7

12

27

รวม

240

140

153

533

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

-     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

-

8

8

รวม

-

-

8

8

รวมระดับชั้น ปวช.

240

140

161

541


 

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-     สาขางานเทคนิคยานยนต์

92

100

192

-     สาขางานเครื่องมือกล

20

21

41

-     สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

22

15

37

-     สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ

-

-

-

-     สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

18

21

39

-     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

7

-

7

-     สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

16

23

39

รวม

175

180

355

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

-     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

8

8

รวม

-

8

8

รวมระดับชั้น ปวส.

175

188

363

รวมระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

904


 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ระบบเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา/สาขางาน

จำนวน (คน)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-     สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

23

 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

-     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

 

 

รวมระดับชั้น ปวช.

38

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชา/สาขางาน

ปวช.1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

-     สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

20

-      สาขางานไฟฟ้ากำลัง

20

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

-     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

42

 

 

รวมระดับชั้น ปวส.

82

 

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(รวมเทียบโอน)

ประเภทวิชา/สาขางาน

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

       

-     สาขายานยนต์

82

64

161

307

-     สาขาเครื่องมือกล

43

23

84

150

-     สาขาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

7

30

7

44

-     สาขาเชื่อมโลหะ

32

-

26

58

-     สาขาไฟฟ้ากำลัง

30

17

44

91

-     สาขาอิเล็กทรอนิกส์

15

6

7

28

รวม

209

140

329

678

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

       

-     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

11

16

27

รวม

-

11

16

27

รวมระดับชั้น ปวช.

209

151

345

705


 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(รวมเทียบโอน)

ประเภทวิชา/สาขางาน

ปวส.1

ปวส.2

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

     

-     สาขาเทคนิคยานยนต์

84

123

207

-     สาขาเครื่องมือกล

32

55

87

-     สาขาเทคนิคการเชื่อมโลหะ

3

2

5

-     สาขาเครื่องกลไฟฟ้า

27

48

75

-     สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

10

8

18

-     สาขาอุตสาหกรรมการผลิต

28

48

76

รวม

184

284

468

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

     

-     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

28

28

รวม

-

28

28

รวมระดับชั้น ปวส.

184

312

496

รวมระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

1,201

 

 

ข้อมูลจากงานทะเบียน วันที่ 16 สิหาคม พ.ศ.2558 

 

 

 

Attachments:
Access this URL (http://webcltc.net/file/200258/03.pdf)Download PDF[ ]102 Kb03/02/15 13:32

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม

696549
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
482
1720
482
680910
38082
32396
696549

Your IP: 54.166.152.187
Server Time: 2018-03-18 05:29:45
FacebookFeed