Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมรัก  ภาชีทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

หน่วยงานภายใน

งานปกครอง

                                                                                    
  นายธนทัต  วงค์กำภู   ว่าที่ร.ต.จำรูญ  เบญจวรรณ  
   ตำแหน่ง ครู คศ.2  ตำแหน่ง ครู คศ.3  
  หัวหน้างานปกครอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         
     
  นายอนุชา  มาตฤปโยธร    นายสุจินต์  สุนทรวลีนนท์
   ตำแหน่ง ครู คศ.1  ตำแหน่ง ครู คศ.2
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         
     
  นายจักรพงษ์  ถาวรโชติ   นายจงรักษ์  ตุมศิริ  
    ตำแหน่ง ครู คศ.1  ตำแหน่ง ครู คศ.1  
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         
     
    นายอภิชาติ  ชูใจ  
      ตำแหน่ง ครู คศ.1  
      เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
     
     
  นางสาวสุวรรณี  เพ็ชรดี   นายชาญณรงค์  แสงอรุณ  
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
     
  นายสุพจน์  ใจอารีย์   นายฐนพัชรค์  ศิริวัน  
   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         
     
  นายสุรสิงห์  โพธิ์ทอง   นายวรพงษ์  สุพิพัฒน์  
   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)    ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  
   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         
     
   นายวิรุทธิ์ เทียมหงษ์   นายนิรุดติ์  บัวประเสริฐ  
    ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         
     
  นายเอกลักษณ์  นิลบรรจง   นายอนุชา  อุดมพันธ์  
    ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)   ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  
  เจ้าหน้าที่งานปกครอง   เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         
       
       นางตรีทิพยนิภา  พิจิตรนพรัตน์   
        ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  
      เจ้าหน้าที่งานปกครอง  
         

 

 

แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม

696524
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
457
1720
457
680910
38057
32396
696524

Your IP: 54.166.152.187
Server Time: 2018-03-18 05:27:58
FacebookFeed